Ban lãnh đạo
Bùi Văn Mạnh

Bùi Văn Mạnh

Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Oanh

Nguyễn Thị Oanh

Tổng Giám Đốc
Đội ngũ kỹ thuật
Đội ngũ kinh doanh
Lê Thị Hường

Lê Thị Hường

Nhân viên kinh doanh
Phạm Văn Dân

Phạm Văn Dân

Nhân viên kinh doanh
Đội ngũ kế toán
Trần Thị Thanh Ly

Trần Thị Thanh Ly

Kế toán nội bộ
Hệ thống thành viên
Tư vấn miễn phí
Để lại thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ ngay!