Chính sách đại lý

1.Cam kết đồng hành cùng công ty trong 24 tháng

            * Ký quỹ 200.000.000đ trong 24 tháng

            * Cam kết đạt tối thiểu 3 hợp đồng / tháng

            * Cam kết kích hoạt 10 thành viên mới / tháng

2.Quyền lợi và chế độ cho văn phòng

            * Được cung cấp hồ sơ pháp lý công ty

            * Hỗ trợ đào tạo nhân sự

            * Được đầu tư gói trang thiết bị trị giá 50 triệu

            * Được hưởng 10 triệu / tháng ( lương vp)

            * Được hưởng 15% / tổng lợi nhuận trực tiếp đại lý

            * Được hưởng cơ chế hệ thống affilater

            * Được hoàn tiền 100% vốn đầu tư

            * Được tặng 100.000 AHD ~ 50 triệu

            * Hỗ trợ đào tạo và  phát triển hệ thống thành viên

3.Lợi nhuận kinh doanh dự kiến

            * 50 triệu tiền thiết bị văn phòng

            * 200 triệu tiền hoàn quỹ

            * 720 triệu thu nhập trực tiếp từ 72 hợp đồng

            * 50 triệu giá trị từ cổ phần AHD

            * 108 triệu từ 15% lợi nhuận tổng văn phòng

            * 240 triệu lương trợ cấp văn phòng

            * Tổng lợi nhuận tối thiểu là 1 tỷ 368 triệu

Tư vấn miễn phí
Để lại thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ ngay!